مرکز پرداخت های الکترونیکی

آیا مایل به حذف این رکورد هستید؟
لطفا جهت پرداخت فرم زیر را تایید کنید.

تومان
مدیریت اطلاعات

چنانچه تمایل به استفاده از امکانات سایت را دارید می توانید با پر کردن فرم زیر در سایت ثبت نام کنید. شما بعد از ثبت نام باید مراحل احراز هویت را طی کرده تا بتوانید خرید های خود را انجام دهید.

اطلاعات شخصی
شماره حساب
مدارک پیوست
احراز هویت

لطفا اطلاعات خود را کامل و دقیق پر کنید تا در روند احراز هویت با مشکلی مواجه نشوید.

اطلاعات تکمیلی

در این قسمت می توانید هر تعداد شماره حساب وارد نمایید ولی برای استفاده از این حساب ها ملزم به انجام مراحل تایید مالکیت حساب هستید. پس از وارد نمودن شماره حساب منتظر باشید تا مبلغی برایتان ارسال شود و سپس مقدار آن مبلغ را در اینجا وارد کنید.


لطفا شماره کارت را بدون خط تیره بنویسید.

جهت تایید شدن اطلاعات شخصی از قبیل اسم و فامیل و کدملی می بایست تصویر کارت ملی خود را آپلود کنید و برای تایید مشخصات پستی خود باید تصویری از قبض منزل یا شرکت خود ارائه دهید.

لیست تمام مواردی که نیاز به اعتبار سنجی دارد در این قسمت نوشته شده. لطفا برای آنهایی که نیاز به تایید دارند اقدام کنید.

تلفن:
تصویر کارت ملی جهت تایید اطلاعات شناسنامه ای.
تصویر قبض جهت تایید اطلاعات پستی.